६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024

एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै।काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ ।

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको भोलिपल्ट एमालेले आज दिउँसो ३ बजे दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक नयाँ बानेश्वरमा बस्ने एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभएको छ ।

 

df]afOnaf6 t:jL/ lnFb} d”VodGqL
sf7df8f}F,( j}zfv M k|b]z g+ ! sf d”VodGqL z]o/wg /fO{ laxLaf/ g]skf -Pdfn]_ sf] yfkfynLl:yt pb3f6g ul/Psf] s]Gb|Lo sfof{nodf df]afOnaf6 t:jL/ lnFb} . t:jL/ M rGb|snf If]qL,/f;;

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङका अनुसार अधिवेशन अन्त्यपछि संसदीय दलको बैठक बस्ने पार्टीको चलन रहँदै आएको छ । यो बैठक नियमित रुपमा बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७८, बुधबार  १२ : ३३ बजे

धेरैले पढेको


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.